Nesta materia o/a alumno/a, de modo individual, baixo a dirección do/a titor/a que se lle asignará, deberá elaborar, presentar e defender un traballo de investigación inédito ou orixinal, relativo a algún dos temas sobre os que versa o mestrado.

 

 

Traballo Fin de Máster – curso 2022/2023

Defensa do TFM

Acto público no Salón de Graos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

CONVOCATORIA SOLICITUDE DEFENSA DEFENSA
Febreiro 2023 24/01/2023 – 27/01/2023 09/02/2023 – 10.00 h
Xuño 2023 13/06/2023 – 16/06/2023 26/06/2023 – 10.00 h
Xullo 2023 17/07/2023 – 20/07/2023 27/07/2023 – 10.00 h

 

Calendario 2022/2023