Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Traballo Fin de Mestrado

Nesta materia o/a alumno/a, de modo individual, baixo a dirección do/a titor/a que se lle asignará, deberá elaborar, presentar e defender un traballo de investigación inédito ou orixinal, relativo a algún dos temas sobre os que versa o Mestrado.

 

Traballo Fin de Mestrado - Curso 2020/2021


Regulamento do TFM

  • Anexo 1 - Modelo de solicitude de proposta do TFM
  • Anexo 2 - Modelo de solicitude de presentación e avaliación do TFM
  • Anexo 3 - Regras para a elaboración do TFM

 

Datas de defensa do TFM 2020-2021

CONVOCATORIA SOLICITUDE DE DEFENSA E ENTREGA DATA DEFENSA
Febreiro 2021 Do 26 ao 28 de xaneiro de 2021 10/02/2021 ás 10.00 h (Salón de Graos da FCCED)
Xuño 2021 Do 14 ao 16 de xuño de 2021 24/06/2021 ás 10.00 h (Salón de Graos da FCCED)
Xullo 2021 Do 12 ao 14 de xullo de 2021 23/07/2021 ás 10.00 h (Salón de Graos da FCCED)

 

Convocatoria TFM 2º cuadrimestre
Convocatoria TFM xullo 2021


Elaboración do TFM

Exemplo de formato
Contraportada
Portada
Recomendacións