Denominación Máster Interuniversitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde
Código RUCT1 do título 4315288
Rama de coñecemento Ciencias sociais e xurídicas
Centros onde se imparte Facultade de CC da Educación (UDC)
Facultade de CC da Ed. e do Deporte (UVIGO)
Modalidade de ensino Presencial
Prazas de novo ingreso ofertadas 15 prazas
Nº de créditos ECTS 60 (30 obrigatorios / 10 TFM)
Linguas de impartición Castelán, galego
Normas de Permanencia Normativa de permanencia na UVigo
Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Coordinación do título Vicente Romo Pérez
Data de autorización da implantación pola Xunta de Galicia 04/06/2015 (DOG 17/06/2015)
Data de aprobación polo Consello de Ministros 25/09/2015 (BOE 21/10/2015)
Publicación do Plan de Estudos BOE 03/06/2017
Memoria vixente do título Memoria do título