O Mestrado en “Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde” ten unha carga de 60 ECTS. Divídese en 7 materias, que conforman un total de 30 ECTS de carácter obrigatorio ao que se engade un Traballo de Fin de Mestrado de 10 ECTS.

Dende a perspectiva temporal, o Mestrado estrutúrase en dous cuadrimestres, cunha carga de 30 ECTS en cada cuadrimestre, deixándose o Traballo de Fin de Mestrado para o segundo cuadrimestre.

Créditos totais ofertados: 60 ECTS.

Materia ECTS / Tipo
O Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte 3 / OB
A Comunicación Científica e Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte 3 / OB
Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte 3 / OB
Metodoloxía Selectivo Correlacional 3 / OB
Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte 3 / OB
Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte 3 / OB
Revisión Sistemática e Metaanálise 3 / OB
Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial 4 / OB
Análise Multivariante 5 / OB
Exercicio e Condición Física no Eido do Rendemento e a Saúde 20 / OP
Aprendizaxe e Control Motor 20 / OP
Investigación en Educación Física, Actividade Física e Deportes 20 / OP
Análise do Rendemento nos Deportes 20 / OP
Actividades Acuáticas e Socorrismo 20 / OP
Traballo de Fin de Máster 10 / OB