Curso académico 2022/2023

Primeiro semestre

As clases comezan o día 19 de setembro de 2022 e rematan o día 20 de decembro de 2022.

O proceso de investigación nas ciencias da actividade física e do deporte
10, 17 e 24 de outubro de 16.00 a 18.30 h.

Metodoloxía cualitativa
5, 15, 22 e 29 de novembro; 13 e 20 de decembro de 16.00 a 18.30 h.

Deseños observacionais
20, 27 de setembro; 4, 11, 18 e 25 de outubro de 16.00 a 18.30 h.

Comunicación científica
21, 28 de setembro; 5, 12, 19 e 26 de outubro de 16.00 a 18.30 h.

Revisión sistemática
2, 19, 16, 23 e 30 de novembro; 14 de decembro de 16.00 a 18.30 h.

Análise exploratoria de datos
26 de setembro; 3, 10, 17 e 24 de outubro; 7, 14 e 21 de novembro de 18.30 a 21.00 h.

Análise multivariante
4, 11, 18 e 25 de outubro; 8, 15, 22 e 29 de novembro; 13 e 20 de decembro de 18.30 a 21.00 h.

Metodoloxía selectivo correlacional
21 e 28 de setembro; 5, 12, 19 e 26 de outubro de 18.30 a 21.00 h.

Metodoloxía experimental e cuasi-experimental en ciencias da actividade física e do deporte
2, 9, 16, 23 e 30 de novembro; 14 de decembro de 18.30 a 21.00 h.

 

Segundo semestre

As clases comezan o día 1 de febreiro de 2023 e finalizan o 19 de maio de 2023.

O estudantado das materias optativas axustará o horario presencial de acordo co profesorado. Como norma xeral, e se non hai acordo, o horario será os martes e xoves de 16.00 a 20.00 horas no laboratorio ou despacho do profesor/a.

 

Calendario 2022/2023