Curso académico 2023/2024

Primeiro semestre

As clases comezan o día 18 de setembro de 2023 e rematan o día 20 de decembro de 2023.

Segundo semestre

As clases comezan o día 29 de xaneiro de 2024 e finalizan o 16 de maio de 2024.

O estudantado das materias optativas axustará o horario presencial de acordo co profesorado. Como norma xeral, e se non hai acordo, o horario será os martes e xoves de 16.00 a 20.00 horas no laboratorio ou despacho do profesor/a.

 

Calendario 2023/2024